MedieAkademin

Jag arbetar nu som projektledare för MedieAkademin. MedieAkademin är ett samarbetsprojekt mellan GP, Universitetet, Forsman & Bodenfors och Burke som grundades 1997.
Syftet med MedieAkademien är att bredda och fördjupa mediedebatten. En viktig uppgift är att "korsbefrukta" teori och praktik. MedieAkademin har en intern och en extern verksamhet. Den externa består i att varje höst ordna ett större seminarium samt varje vår ordna en Media Update ­ det senaste inom forskning på området. www.medieakademin.gp.se

Projektverkstan

Tillsammans med Lotta Lekvall, Pia-Mari Räihä och Victoria Trygg arbetar jag även med Projektverkstan - en förstudie om företagsstöd till den oberoende kultursektorn.
Kulturutövare brottas ständigt med ekonomiska problem. Många goda idéer förverkligas aldrig. Den ekonomiska miljö som de flesta kulturskapare lever i är fortfarande underutvecklad. Medan småföretagare i andra branscher har stödjande strukturer till sitt förfogande, saknar den oberoende kulturproducenten allt sådant. Projektverkstan är en förstudie som ska fokusera på hur en stödjande och utvecklande struktur för det oberoende kulturlivet skulle kunna utformas. Tanken är att en presentation skall ske i februari 2002.
Ett led i arbetet med förstudien var det arbete som påbörjades 1999 tankar som väcktes i samarbete mellan Nätverkstan, CIDS i Manchester, Riga, Kallininggrad och Georgien. Den 27-28 mars 2001 ordnade Nätverkstan i samarbete med Teknikbrostiftelsen, Stiftelsen framtidenskultur och Business Region Göteborg konferensen Konstiga Företag. En konferens om ekonomiskbärkraft och kulturellutveckling. Se mer på : www.natverkstan.net/konstforetag

 

Kulturverkstan

Kulturverkstan är en tvåårig projektledarutbildning med inriktning mot Kultur och IT som drivs av Nätverkstan.
Jag blev antagen 1999 och gick ut 2001. Under två år på utbildningen har jag förutom studier, deltagit i anordnandet av debatter, seminarium och kulturrådsträff. Kulturverkstan bygger på en kombination av teori och praktik.
Här nedan har du möjlighet att ladda ner rapporter (pdf-format) ifrån mina fyra praktikperioder på Kulturverkstan.
Ht 99 ­ Uppbyggandet av Baltic, Newcastle, England
Vt-00 ­ arbete på EMPACScenter i Banglalore
Ht-00 ­ Ett intervjuprojekt ”För att leda behöver man se andra”
Vt-01 ­ ”Labyrint”. Arbete med en Antologi
www.natverkstan.net
www.kulturverkstan.net

Labyrint

Bokprojektet jag arbetade med under våren ­01 fortsätter... Det skall bli en antologi, innehållande berättelser författade av tio kvinnor med erfarenhet av att verka och leda kulturprojekt och konstinstitutioner i Norden.
Texterna tar fram subjektiva aspekter byggda på personliga erfarenheter. Det ickemateriellas betydelse för att driva projekt. Hur drivkrafter kan se ut, hur man hanterar konflikter, om att vända svaghet till styrka, om ledarskap och andra teman… En labyrint av olika ingångar, utgångar och vägar. Planen är att den skall vara färdig för tryck nu i vinter.